Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä

Käsittelylaitoksen palvelut

Käsittelemme vastaanottamamme materiaalit pääsääntöisesti omalla käsittelylaitoksellamme Ylistaron Teräsmäessä.  

 

Paalaamme pahvin ja paperin. Paalatut kuidut toimitetaan uusiopaperin- ja pahvin raaka-aineeksi sellaisenaan.  

 

Käsittelemme vastaanottamamme muovimateriaalit tarpeen mukaan koneellisesti lajitellen, murskaamalla ja paalaamalla. Osa kierrättämistämme muoveista on eroteltu optisella lajittelijalla energiajakeen seasta. Muovit toimitamme uusioitavaksi, jonka jälkeen ne ovat valmiita valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi. Kierrätysmuovista tehdään mm. kalvoja, levyjä ja putkia.  

 

Tuotamme REF-kierrätyspolttoainetta yritysten energiajakeista ja rakennusjätteestä lajitellusta energiahyödyntämiseen soveltuvasta materiaalista. Kierrätyspolttoaineemme täyttää REF I-II laatuluokituksen (SFS 5875). Valmistamaamme kierrätyspolttoainetta hyödyntävät jäteperäisen polttoaineen polttoluvan omaavat energian- ja lämmöntuotantolaitokset.   

 

Valmistamme biopolttoainetta murskaamalla  A ja B-luokkiin kuuluvia puujätteitä. Kierrätyspuumurskeemme täyttää standardin SFS-EN ISO 17225-1. Kierrätyspuumurskettamme hyödyntävät energian- ja lämmöntuotantolaitokset.  

 

Lajittelemme rakentamisesta syntyvät sekalaiset jätteet kuten puun, kipsilevyt, villat, eri muovilaadut ja pahvit. Toimitamme lajitellut jakeet sellaisenaan jatkokäsittelyyn tai käsittelemme ne itse.   

 

Hyödynnämme tiilen ja betonin murskattuna oman laitoksemme maapohjarakentamisessa neitseellisten raaka-aineiden sijasta.  

 

Toimitamme vastaanottamamme ja muiden jakeiden seasta erotellut metallit uusiometallia valmistavalle teollisuudelle.  

 

Tutkimme erilaisten materiaalien kierrätettävyyttä, jotta voimme kanavoida ja prosessoida  materiaalit parhaan hyödyn ja etusijajärjestyksen mukaisesti.  

    

Myymme sellaisenaan uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, kuten kuormalavoja ja betonirenkaita.  

 

Punnitsemme Scalex 1001 autovaa'allamme laitokselle tulevat ja lähtevät kuormat. Tarjoamme myös yrityksille ja yksityishenkilöille  punnituspalveluita.  

 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä meihin!

 

 

 

äLYä kiertotalouteen

EU:n jätedirektiivin etusijajärjestyksen mukaan

 

1. jätteen syntyä tulisi ensisijaisesti ehkäistä

2.  jäte tulisi uusiokäyttää sellaisenaan

3. jäte tulisi kierrättää uudelleen raaka-aineeksi

4. jäte tulisi hyödyntää muuten, esim. polttamalla energiaksi

 

ja vasta aivan viimeisenä vaihtoehtona

 

5. jäte tulisi loppukäsitellä kaatopaikkajätteeksi.

 

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy

 on eturintamassa etsimässä ja luomassa uusia keinoja hyödyntää vastaanottamiaan materiaaleja.

 

Olemme esimerkiksi kierrätyskelpoisten muovien terminaalipiste, josta toimitamme käsittelemämme muovimateriaalit eteenpäin kierrätyslaitoksille. Lisäksi valmistamme erilaisia kierrätyspolttoaineita sekä myymme materiaaleja uusiokäyttöön.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito