Kirjakieli

Puhtahasti Pohojalaanen Perhevirma

Tervetulua Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:n kotisivuulle. Moomma puhtahasti pohojalaanen perhevirma,joka on erikoostunut jätemateriaalien käsittelyhyn, prosessoontihin, uurelleenkäytön valamisteluhun, kiärrätyksehen ja kiärrätysmateriaalien tuotteistamisehen sekä käyttää alan viimeesenpäälle tietotaitohon perustuvia tuatantomenetelmiä ja teknolokiaa. Tarjoamma virmoolle, kaupoolle, teollisuurelle ja rakennustoiminnalle kokonaasvaltaasta jätehualtoa.

Yhteenen tyämme paremman ympäristön pualesta alakaa jätehualtosuunnitelmasta. Melekeen kaikki materiaali voirahan kiärrättää. Tarvitahan vaan tehokasta lajittelua ja jättehien käsittelyä. Me ollahan kiärrätyksen erikoosammattilaanen, me palavellahan teitä aina ammattitairolla ja laarukkaasti.

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy:lle vastahanotetut kuormat, materiaalit ja tavarat lajitellahan ja eri jakehet ohojatahan enssijaasesti uurelleenkäyttöhön ja kiärrätyksehen, toissijaasesti energiantuotantohon ja jos hyöryntäminen ei oo maharollista, viimeesenä loppusijootuksehen. Uurelleenkäyttöhön kelepaavat materiaalit ja tavarat sijootetahan materiaalipankkihin ja sitä kautta uurelleenkäyttöhön.

Pyyrä kartootuskäynti ja säästä aikaa, vaivaa ja rahaa!

Toivottavasti viihryttä näis meirän sivuulla.

Katto vireo ja tutustu meirän esitteesehen.

Yritysvideo

Esitteemme

Yhteyrenottolomakes »